domingo, 19 de abril de 2009

Le blog d'une copine sur les bibliothèques du monde: FORMIDABLE !!!!

El blog de la companya Rosa Molina és un viatge molt i molt interessant sobre UN MUNT de biblioteques del món: http://librariesoftheworld.blogspot.com
Et bon biblio-voyage !!!
Muriel

No hay comentarios:

Publicar un comentario